IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 11 april 1950 betreffende de toekenning van een toelage aan de bedienden van de vismijnen belast met het opmaken van statistische tabellen inzake zeevisserij = Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 11 avril 1950 relatif à l'octroi d'une allocation aux agents de minques à poisson, chargés de la confection de tableaux statistiques en matière de pêche maritime
(1980). Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 11 april 1950 betreffende de toekenning van een toelage aan de bedienden van de vismijnen belast met het opmaken van statistische tabellen inzake zeevisserij = Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 11 avril 1950 relatif à l'octroi d'une allocation aux agents de minques à poisson, chargés de la confection de tableaux statistiques en matière de pêche maritime. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(2174): 2988-2991
In: Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés. Koninkrijk België: Brussel, more

Available in
Document type: Legislation

Keywords

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top