IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'octroi d'une prime d'arrêt définitif pour les bâtiments retirés de l'activité de la pêche maritime = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de toekenning van een beëindigingspremie voor de vaartuigen die onttrokken worden aan de zeevisserijactiviteit
(1985). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'octroi d'une prime d'arrêt définitif pour les bâtiments retirés de l'activité de la pêche maritime = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de toekenning van een beëindigingspremie voor de vaartuigen die onttrokken worden aan de zeevisserijactiviteit. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés IV(1899): 7470-7475
In: Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés. Koninkrijk België: Brussel, more

Available in
Document type: Legislation

Keywords

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top