IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Koninklijk besluit houdende maatregelen tot behoud en beheer van de visstand in zee = Arrêté royal portant des mesures de conservation et de gestion des réserves de poisson en mer
(1986). Koninklijk besluit houdende maatregelen tot behoud en beheer van de visstand in zee = Arrêté royal portant des mesures de conservation et de gestion des réserves de poisson en mer. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(1190): 5328-5331
In: Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés. Koninkrijk België: Brussel, more

Available in
Document type: Legislation

Keywords

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top