IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté royal portant des mesures de gestion de quota de sole dans la zone VIId = Koninklijk besluit houdende maatregelen tot beheer van het tongquotum in het gebied VIId
(1987). Arrêté royal portant des mesures de gestion de quota de sole dans la zone VIId = Koninklijk besluit houdende maatregelen tot beheer van het tongquotum in het gebied VIId. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(916): 4598-4601
In: Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés. Koninkrijk België: Brussel, more

Available in
Document type: Legislation

Keywords

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top