IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté royal fixant pour l'année 1989 les quantités maximales de poisson à pêcher par des bateaux de pêche belges dans la zone de pêche d'Islande = Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het jaar 1989 van de maximaal door Belgische vissersvaartuigen in de Ijslandse visserijzone te vangen hoeveelheden vis
(1989). Arrêté royal fixant pour l'année 1989 les quantités maximales de poisson à pêcher par des bateaux de pêche belges dans la zone de pêche d'Islande = Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het jaar 1989 van de maximaal door Belgische vissersvaartuigen in de Ijslandse visserijzone te vangen hoeveelheden vis. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés I(97): 1084-1087
In: Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés. Koninkrijk België: Brussel, more

Available in
Document type: Legislation

Keywords

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top