IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Arrêté royal établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche = Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten
(1989). Arrêté royal établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche = Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten. Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés III(1121): 6726-6733
In: Verzameling der wetten, decreten en besluiten = Recueil des lois, décrets et arrêtés. Koninkrijk België: Brussel, more

Available in
Document type: Legislation

Keywords

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top