IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Golfkrachten op verticale structuren op de zeedijk = Wave forces on vertical structures on a seawall
De Boe, A. (2010). Golfkrachten op verticale structuren op de zeedijk = Wave forces on vertical structures on a seawall. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Brussel. 125 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Forces (mechanics) > Loads (forces) > Wave forces
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences > Sea walls
  Vertical structure (water bodies)
  Wave load
  Marine

Author  Top 
 • De Boe, A.

Abstract
  Probleemstelling:

  De golfbelasting door golven op structuren wordt klassiek voorspeld met behulp van empirische formules die afgeleid worden aan de hand van schaalproeven in golfgoten.
  Voor de zeedijken zoals deze aan de Belgische kust voorkomen is er de vraag wat de golfbelasting bij een superstorm op de gebouwen op de zeedijk is. Deze gebouwen bevinden zich typisch op 15 à 30 m van de kruinsteen van de zeedijkglooiing. Als de golfbelasting te groot is, kan het gebouw falen. Ook wordt voor verschillende locaties een mogelijke versterking van de bestaande zeewering voorzien onder de vorm van stormmuurtjes, met een typische hoogte van 1 m, in de zone tussen de kruinsteen en de gebouwen. Dergelijke stormmuurtjes reduceren de impact van stormgolven op de gebouwen, tenminste als de stormmuurtjes zelf de nodige weerstand hebben om te weerstaan aan de golfbelasting.
  De golfbelasting op verticale structuren op een zeedijk, zij het stormmuurtjes, zij het gebouwen, voor een gegeven superstorm, is tot op heden onvoldoende te voorspellen. Er zijn immers nog maar weinig golfgootproeven uitgevoerd waarbij dit gesimuleerd werd.

  Doelstellingen:

  Het doel van deze thesis is ten eerste het uitvoeren van golfgootproeven op typische Belgische configuraties van zeeweringen bestaande uit een zeedijk, met een strand ervoor, en op de kruin een verticale structuur, zij het een stormmuurtje, zij het een gebouw.
  Een tweede doelstelling van de thesis is het ontwikkelen van een empirische formule voor de golfbelasting op de verticale structuur voor dergelijke configuraties en het evalueren van de golfoverslagreductie.
  De resultaten van dit onderzoek zullen door het Waterbouwkundig Laboratorium gebruikt worden voor de optimalisatie van de ontwerpen voor de verbetering van de zeewering. Dit gebeurt in het kader van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan in 4 opdracht van MDK-afdeling Kust van de Vlaamse Overheid, bevoegd voor de zeewering aan de Belgische kust.

  Resultaten:

  Het onderzoek in deze thesis heeft uiteindelijk geleid tot het opstellen van een aangepaste formule voor de berekening van de golfoverslag bij verticale structuren op een zeedijk. Er werd daarnaast ook een voorstel geformuleerd voor een empirische formule voor de berekening van golfkrachten op verticale structuren op een zeedijk.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author