IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen - GeÏntegreerde modelontwikkeling
Buis, K.; Anibas, C.; Bal, K.; Banasiak, R.; De Doncker, L.; Desmet, N.; Gerard, M.; Van Belleghem, S.; Batelaan, O.; Troch, P.; Verhoeven, R.; Meire, P. (2007). Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen - GeÏntegreerde modelontwikkeling, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32: pp. 51-54
In: (2007). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32. vzw Water: Boechout. 70 pp., more
In: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, more

Available in  Authors 
Document type: Conference paper

Authors  Top 
  • De Doncker, L., more
  • Desmet, N., more
  • Gerard, M., more
  • Van Belleghem, S., more

Abstract
    De hoeveelheid water die naar de kustzee stroomt, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de eigenschappen van het stroomopwaarts gelegen bekken. Dit geldt tevens voor de kwaliteit van het water (e.g. nutriënten).Recentelijk komt steeds meer het besef dat de temporele dynamiek (de “hot moments” ) en de heterogeniteit van de watersystemen, waaronder de interactie met de terrestrische ecosystemen, (de “hot spots”) van groot belang zijn voor het stroomafwaarts transport van materiaal.Om dit te kunnen analyseren en bestuderen is geïntegreerde modellering van watersystemen nodig. Met “geïntegreerd” wordt hier niet enkel een verbinding van disciplines (e.g. oppervlaktewater(hydraulica), grondwater, ecologie) verstaan, maar ook een daadwerkelijk interactieve koppeling daartussen, waardoor cascade- en terugkoppelingsprocessen kunnen worden bestudeerd.In dit artikel worden de ontwikkeling, de kenmerken en enkele illustraties van een dergelijk geïntegreerd model getoond. De accenten worden op dit moment gelegd op de rol van waterplanten en de interactie tussen het ondiepe grondwater en oppervlaktewater in de waterbodem op het functioneren van watersysteem.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors