IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Modellering van geulen, platen en drempels in de Westerschelde: Faserapport 1: One-dimensional long-term equilibria of tidal embayments
Schuttelaars, H.M. [s.d.]. Modellering van geulen, platen en drempels in de Westerschelde: Faserapport 1: One-dimensional long-term equilibria of tidal embayments. RIKZ: [s.l.]. 39 pp.

Available in  Author 

Author  Top 
  • Schuttelaars, H.M., more

Abstract
    In dit project zal een ge¨idealiseerd, nietlineair model worden ontwikkeld vooreen estuarium met karakteristieken als die van de Westerschelde, teneinde hetdynamisch gedrag van geulen en zandplaten te onderzoeken. Daarbij ligt denadruk op het analyseren van fysische mechanismen, die aanleiding geven toteen aantal specifieke karakteristieken, nl.• meandergedrag van geulen• het cyclisch gedrag van kortsluitgeulen, die de verbinding vormen tussende hoofdgeulen• de vorming van zogeheten drempelsHet onderzoek bestaat uit een drietal fasen:• Verkenning Westerschelde en experimenten met een 1D model.• Vergelijking uitkomsten 1D model met beschikbare veldgegevens en numeriekemodellen en numerieke modellen, alsmede lineaire stabiliteitsanalysevan het 2D model.• Vergelijking uitkomsten 2D model met beschikbare veldgegevens en numeriekemodellen, alsmede niet–lineaire experimenten met het 2D model.In dit rapport zijn de bevindingen uit de eerste fase vastgelegd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author