IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Printer-friendly version

one publication added to basket [210391]
Vertakt viltwier - Codium fragile fragile. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Vertakt viltwier - Codium fragile fragile. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 26. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp.
Part of: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, more
Cover

Also published as
  • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Vertakt viltwier - Codium fragile fragile. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 26. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., more

Available in  Author 

Keywords
    Introduced species; Codium fragile subsp. fragile (Suringar) Hariot, 1889 [WoRMS]; ANE, Belgium, Belgian Continental Shelf (BCS) [Marine Regions]; Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]; Marine

Project Top | Author 
  • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more

Author  Top 
  • VLIZ Alien Species Consortium, more

Abstract
    Het vertakt viltwier Codium fragile fragile kwam oorspronkelijk enkel voor in de Pacifische regio, ter hoogte van Japan. Het is een groenwier dat er typisch voorkomt in beschutte gebieden zoals havens, baaien en getijdenpoeltjes. De soort is in Europa terechtgekomen door vasthechting op scheepsrompen en via transport met schelpdieren. In België werd het vertakt viltwier voor de eerste keer waargenomen in 1939 in de Spuikom van Oostende. Het treedt er in competitie met inheemse wieren en vormt vaak een dicht wierpakket op bestaande schelpdierbanken. In de periode 1998-2000 waren er in de Spuikom nog dense populaties van deze exoot, maar sinds 2002 werd de soort er niet meer waargenomen. De laatste waarneming voor onze kust dateert van 2006: een aangespoeld exemplaar op het strand van Koksijde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author