IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Morfologie van estuaria en kustgebieden
Stive, M.J.F. (2001). Morfologie van estuaria en kustgebieden, in: Noordzeedagen 2001. pp. 5
In: (2001). Noordzeedagen 2001. Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek: Yerseke. [26] pp., more

Available in  Author 
    VLIZ: Proceedings [21123]

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Stive, M.J.F.

Abstract
    Vanuit recent geologisch en historisch perspectief gezien is de wording van de Nederlandse kust een kwestie (geweest) van interactie tussen estuaria, getijdebekkens en de barriere kust. Ook in de toekomst zal deze interactie van groot belang zijn voor het karakter van onze kust. In deze bijdrage zal ingegaan worden op de eigenschappen van deze kustelementen en hun interacties. We volgen eerst Van Veen in zijn haast Da Vinciaanse kijk op de kust en de getijdebekkens, analyseren vervolgens onze empirische informatie en trachten vanuit onze proceskennis te begrijpen waarom de kust en de getijdebekkens zijn zoals we deze observeren. Hieruit volgt wat we in de toekomst, met meer ingrepen en meer zeespiegelstijging, kunnen verwachten. Het blijkt dat we bereid moeten zijn te accepteren dat onze kust zowel natuurlijk als door menselijk ingrijpen verandert, of we dat nu wenselijk vinden of niet. Het inschatten van deze mogelijke veranderingen is cruciaal, want dat stelt ons in staat om te anticiperen en bij te sturen door ingrepen die eerder samenwerken met natuurlijke processen dan deze tegenwerken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author