IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Het estuarium als kraam- en kinderkamer
Rijnsdorp, A.D. (2001). Het estuarium als kraam- en kinderkamer, in: Noordzeedagen 2001. pp. 6
In: (2001). Noordzeedagen 2001. Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek: Yerseke. [26] pp., more

Available in  Author 
    VLIZ: Proceedings [21124]

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Rijnsdorp, A.D., more

Abstract
    Estuaria vormen een dynamisch vishabitat op de grens van zout en zoet. De estuarine visgemeenschap is divers en wordt gekarakteriseerd door specifieke estuarine soorten, migrerende soorten, en soorten van open zee waarvoor het estuarium een belangrijk opgroeigebied vormt. De functie van het estuarium als opgroeigebied voor verschillende commerciele vissoorten wordt geanalyseerd. Voor platvissoorten zijn er aanwijzingen dat de beschikbaarheid en kwaliteit van het opgroeigebied de totale populatiegrootte in de Noordzee bepaalt. Veranderingen in de betekenis van de estuaria als opgroeigebied worden beschreven aan de hand van bestandsopnames, die jaarlijks door het RIVO en NIOZ worden uitgevoerd en gerelateerd aan veranderingen in het klimaat en visserijdruk. Mogelijke effecten van deze veranderingen op de gebruiksfunctie (visserij) en natuurfunctie (vogels en zeezoogdieren) zullen worden besproken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author