IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Lithologische kaart Beneden Zeeschelde: resultaten korrelanalyse sedimentstalen
Vos, G.; Bastiaensen, E.; De Bruyn, L.; De Schutter, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2011). Lithologische kaart Beneden Zeeschelde: resultaten korrelanalyse sedimentstalen. Versie 2.0. WL Rapporten, 736_56. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 6 + 17 p. Appendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Grain size analysis; Lithology; Belgium, Lower Sea Scheldt [Marine Regions]; Brackish water

Authors  Top 
  • De Schutter, J., more
  • Plancke, Y., more
  • Mostaert, F., more

Abstract
    In opdracht van de Afdeling Maritieme Toegang (Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken) werd door IMDC i.s.m. de Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde van de Vrije Universiteit Brussel een lithologische en geomorfologische kaart van de Beneden Zeeschelde opgemaakt. Ten behoeve van het opmaken van de lithologische kaart werden 260 sedimentstalen genomen die kwalitatief (4 klassen) geïnterpreteerd werden naar sedimentsamenstelling. Gelet op de beschikbaarheid van deze uitgebreide dataset, werd door het Waterbouwkundig Laboratorium het initiatief genomen deze stalen kwantitatief te analyseren naar korrelsamenstelling. Dit rapport presenteert de resultaten van deze uitgebreide analyse. Hierbij is een granulometrische analyse uitgevoerd (d.m.v. Laserdiffractie) op elk sedimentstaal en is het aandeel per sedimentklasse, de D50 als het percentage fijn materiaal kwantitatief bepaald. Tevens wordt de variatie van deze parameters gepresenteerd volgens de langsas van de Beneden Zeeschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors