IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, De Panne, 14 december 2001
Jaspers, E.; Mees, J. (Ed.) (2001). Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, De Panne, 14 december 2001. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. VI, 35 pp.
SP3 cover

Available in  Authors 

Keywords
  BMK periode > Hedendaagse Tijd (1789-heden)
  BMK plaats > De kust
  BMK thema > Economische geschiedenis > Communicatie en transport
  BMK thema > Geschiedenis culturele leven > Wetenschappen
  Marine

Event Top | Authors 
 • Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, more

Authors  Top 
 • Jaspers, E., editor, more
 • Mees, J., editor, more

Content
 • Jaspers, E. (2001). Het Interreg II AEROSOL project (1998-2001): polluerende atmosferische deeltjes langsheen de Frans-Vlaamse Noordzeekust: grenstransporten en impact op het leefmilieu: grensoverschrijdende samenwerking en sensibilisering = Le projet Interreg II AEROSOL (1998-2001): particules atmosphériques polluantes sur le littoral franco-flamand de la mer du Nord: leur transport transfrontalier et leur impact sur l’environnement: coopération transfrontalière et sensibilisation, in: Jaspers, E. et al. (Ed.) Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, De Panne, 14 december 2001. VLIZ Special Publication, 3: pp. 1-6, more
 • Puskaric, E. (2001). Les particules atmosphériques = Aërosolen, in: Jaspers, E. et al. (Ed.) Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, De Panne, 14 december 2001. VLIZ Special Publication, 3: pp. 7-8, more
 • Eyckmans, K.; Van Grieken, R. (2001). Luchtkwaliteit boven de Noordzeekust = La qualité de l’air au-dessus de la zone côtière de la mer du Nord, in: Jaspers, E. et al. (Ed.) Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, De Panne, 14 december 2001. VLIZ Special Publication, 3: pp. 9-14, more
 • Wintjens, N.; Matheeussen, C.; Bruyndonckx, P.; Roekens, E. (2001). Metingen van de luchtkwaliteit in de Westhoek = Mesures de la qualité de l’air au ‘Westhoek’, in: Jaspers, E. et al. (Ed.) Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, De Panne, 14 december 2001. VLIZ Special Publication, 3: pp. 15-20, more
 • Batifol, J.-J. (2001). Les campagnes de mesures 2000-2001: zone frontalière littoral Flandre: bilan et perspectives = Meetcampagnes 2000-2001 in het grensgebied van de Vlaamse kuststreek: stand van zaken en vooruitzichten, in: Jaspers, E. et al. (Ed.) Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, De Panne, 14 december 2001. VLIZ Special Publication, 3: pp. 21, more
 • Ledoux, F.; Bouhsina, S.; Puskaric, E. (2001). Transport transfrontalier d’éléments majeurs et de quelques éléments métalliques dans les aérosols = Grensoverschrijdend transport van de belangrijkste elementen en enkele metaalhoudende componenten in aërosolen, in: Jaspers, E. et al. (Ed.) Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, De Panne, 14 december 2001. VLIZ Special Publication, 3: pp. 25-26, more
 • Vidot, J.; Santer, R. (2001). Télédection spatiale des particules fines = Afstandsdetectie van fijne deeltjes vanuit de ruimte, in: Jaspers, E. et al. (Ed.) Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, De Panne, 14 december 2001. VLIZ Special Publication, 3: pp. 29-31, more
 • Santer, R. (2001). Projet Interreg III franco-flamand déposé le 31/10/2001: exposition des populations de l'euro-région aux polluants atmosphériques: le cas des poussières fines (EXPER/PF) = Frans-Vlaams Interreg III project ingediend op 31/10/2001: blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euroregio aan atmosferische polluenten: het geval van de fijne stofdeeltjes, in: Jaspers, E. et al. (Ed.) Lucht zonder grenzen - Air sans frontières. Infosessie - Session info, De Panne, 14 december 2001. VLIZ Special Publication, 3: pp. 31-35, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors