IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 5. Zoutintrusie kanaal Gent-Terneuzen
Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 5. Zoutintrusie kanaal Gent-Terneuzen. versie 4.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 83 + 12 p. Appendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Saline intrusion; Belgium, Gent - Terneuzen Canal [Marine Regions]; Brackish water

Authors  Top 
 • Vanderkimpen, P., more
 • Pereira, F., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  Deze studie heeft tot doel het opstellen van een model die in staat is om het zoutgehalte langs het kanaal Gent- Terneuzen te analyseren. De variatie van de dieptegemiddelde zoutconcentratie in het kanaal Gent-Terneuzen werd bestudeerd door middel van een ééndimensionaal advectie-dispersiemodel (Mike11-AD).

  De huidige toestand van het kanaal werd geëvalueerd aan de hand van een langdurige (40 jaar) simulatie met historische randvoorwaarden. Deze randvoode zomerperiode verhoogt de zoutconcentratie in het kanaal, maar gedurende de daaropvolgende winter wordt dit zout weer volledig weggespoeld. De piekconcentraties tijdens de zomer zijn afhankelijk van de hydrologische omstandigheden. Gedurende droge jaren is de zoutopbouw duidelijk hoger dan gedurende natte jaren.

  Een fictief scenario dat als doel heeft het effect te analyseren van een ingrijpende verandering in het systeem, (halvering van het bovendebiet) leidt tot een nieuw evenwicht waarbij zowel de gemiddelde, minimale als maximale zoutconcentraties hoger zijn dan voor de bestaande toestand. Het nieuwe evenwicht wordt op zeer korte termijn (1 jaar) bereikt. Daarna doet zich geen verdere toename van de zoutconcentratie meer voor.

  Een scenario waarbij het bovendebiet in het kanaal Gent-Terneuzen constant gehouden wordt op 13 m3/s (minimale hoeveelheid volgens het verdrag), leidt eveneens op zeer korte termijn tot een nieuw evenwicht. In de nieuwe situatie ligt de gemiddelde zoutconcentratie hoger dan voor de bestaande toestand, maar de extremen zijn minder uitgesproken.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors