Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
report an error in this recordbasket (1): add | show Printer-friendly version

one publication added to basket [214361]
Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust. Abiotische factoren: Bodem, kennis en kennislacunes (Tussentijds verslag, 8 mei 1995)
Ampe, C. (1995). Ecosysteemvisie voor de Vlaamse Kust. Abiotische factoren: Bodem, kennis en kennislacunes (Tussentijds verslag, 8 mei 1995). Universiteit Gent, Vakgroep Geologie en Bodemkunde/AMINAL Afdeling Natuur: Gent. 115 + bijlagen pp.

Available in Author 

Keywords
    Abiotic factors; ANE, Belgium, Belgian Coast [gazetteer]; Belgium, Flanders [gazetteer]; Marine

Author  Top 

 Top | Author