IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Beneden-Zeeschelde t.h.v. Antwerpen: advies kunstproject vlotters "WE DRIFT": Vlottermetingen en uitwerking concept t.b.v. kunstproject "WE DRIFT" (mei 2013) met passage foto-vlotters aan de Rede van Antwerpen
Levy, Y.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Beneden-Zeeschelde t.h.v. Antwerpen: advies kunstproject vlotters "WE DRIFT": Vlottermetingen en uitwerking concept t.b.v. kunstproject "WE DRIFT" (mei 2013) met passage foto-vlotters aan de Rede van Antwerpen. versie 4.0. WL Rapporten, 833_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 53 + 1 p. tables, 44 p. figures pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Floating platforms; Measurement; Belgium, Zeeschelde, Antwerp [Marine Regions]; Brackish water

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more
Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more


Authors  Top 

Abstract
    Er wordt gedacht aan een kunstproject (genaamd "WE DRIFT") om -in mei 2013- een reeks van een duizendtal vlotters van elk ongeveer vijf op vijf meter en waarop diverse fotocollages zijn aangebracht, op de Beneden-Zeeschelde aan de Rede van Antwerpen te laten voorbij drijven, en dit bij zowel einde van vloed als begin van navolgende eb, dus twee maal na elkaar. Het geheel zou een kunstzinnig evenement zijn waarbij duizenden toeschouwers langs beide oevers en vooral op de Wandelterrassen Noord en Zuid, getuige zouden zijn. Initiatiefnemer is dhr. Wim Tellier, internationaal befaamd fotografisch kunstenaar.

    Voor dit evenement zijn toelatingen nodig vanwege de beheerders van de waterweg en zijn aanhorigheden: afdeling Maritieme Toegang (Departement MOW) en afdeling Zeeschelde (W&Z), en van de Scheepvaartpolitie (Federale Politie). Daarbij rijst de vraag in hoeverre de opzet van dit vlotter-evenement realistisch is, o.m. hoe de stroombanen verlopen van al die vlotters die in de stroom zouden gelanceerd worden.

    Daartoe werden in oktober 2010 vlottermetingen in de Schelde van de Royersbocht tot aan het Galgenweel, dus langs de Rede van Antwerpen, uitgevoerd. Navolgend werd het concept van het kunstproject nog bijgestuurd zelfs gewijzigd, waardoor een reeks van deel-adviezen werd gegenereerd.

    Het blijkt dat het evenement met vlotters kans op slagen heeft, mits een goede en veilige begeleiding door enkele tientallen personen met bvb. bijboten. Ook het groepsgewijze verbinden van telkens een dertigtal vlotters aan elkaar, het in situ uitvoeren van testvaarten, in het bijzonder bij het kenteren van het getij, en het terdege evalueren van kunde en ervaring van de begeleiders, zijn daarbij noodzakelijk.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors