IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Voorstel voor een 'Richtlijn van het Europees parlement en de raad' betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG
(2009). Voorstel voor een 'Richtlijn van het Europees parlement en de raad' betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG. Documents - Commission of the European Communities, COM(2009)(11 definitief). Commissie van de Europese Gemeenschappen: Brussel. 19 pp.
Part of: Documents - Commission of the European Communities. Commission of the European Communities: Luxembourg. ISSN 0254-1475, more

Available in

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top