IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden: Verslag van de bekendmaking en raadpleging van het publiek. Advies aan de Minister bevoegd voor de wetgeving inzake het mariene milieu
(2008). Ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden: Verslag van de bekendmaking en raadpleging van het publiek. Advies aan de Minister bevoegd voor de wetgeving inzake het mariene milieu. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Dienst Marien Milieu: Brussel. 4 pp.

Available in

Keyword
    Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top