IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Modellering van de verdeling van golfenergie en carbonaatfacies in de Bahamas (Brits Gemenebest)
Polfliet, T. (1998). Modellering van de verdeling van golfenergie en carbonaatfacies in de Bahamas (Brits Gemenebest). MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Sedimentaire Geologie en Ingenieursgeologie: Gent. 62 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Polfliet, T., more

Abstract
    Energie kan gekoppeld zijn aan het voorkomen van organismen die invloed hebben op sedimentaire faciës. Dezelfde energieën werken ook direct in op het sediment en bepalen mede de laterale verspreiding.Met behulp van batimetrie en golfgegevens worden golfenergieberekeningen uitgevoerd voor twee- en driedimensionale situaties. De resultaten van deze berekeningen worden gekoppeld om relaties tussen energieinhoud van het milieu en koraal- of sedimenttype te komen. een verband tussen koraalgroei en energieinhoud is niet aangetoond.Een correlatie tussen de golflengte en het type sediment: zand of klei is door combinatie van fair weather en stormenergie wel gevonden. Bij gebruik van de maximale fair weather energie van 1000000 J/m³ en 10000000 J/m³ voor stormenergie waarbij klei stabiel is, is de overeenkomst tussen het echte faciës en het voorspelde faciës 68.07%. Deze resultaten zijn enkel geldig voor het westelijke deel van de Little Bahama Bank en dienen voor andere carbonaat sedimentatie milieus geverifieerd te worden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author