IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Hydrogeologische en hydrochemische studie van het ondiepe grondwaterreservoir te Knokke
Vrancken, A. (1997). Hydrogeologische en hydrochemische studie van het ondiepe grondwaterreservoir te Knokke. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Onderzoekseenheid Toegepaste Geologie en Hydrogeologie: Gent. 87 + bijlagen pp.

Thesis info:

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Vrancken, A.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author