IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Verordening (EG) Nr. 2065/2001 van de Commissie van 22 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad met betrekking tot de informatieverstrekking aan de consument in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur
(2001). Verordening (EG) Nr. 2065/2001 van de Commissie van 22 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad met betrekking tot de informatieverstrekking aan de consument in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur. D. of. Comunidades eur., S L278(6): 3 pp
In: Official Journal of the European Communities = Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISSN 1027-6505, more

Available in

Keywords
    Aquaculture products; Fishery products; Labeling; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top