IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De relatie tussen het voorkomen van vissoorten en garnaal in de Demersal fish Survey in relatie tot het zoutgehalte en andere habitatvariabelen in de Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde
de Boer, W.F.; Welleman, H.C.; Dekker, W. (2001). De relatie tussen het voorkomen van vissoorten en garnaal in de Demersal fish Survey in relatie tot het zoutgehalte en andere habitatvariabelen in de Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C052/01. RIVO: IJmuiden. 54 + tabellen + bijlagen pp.
Part of: Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • de Boer, W.F., more
  • Welleman, H.C.
  • Dekker, W.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors