IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Schelpdierwateronderzoek 2010
Poelman, M.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Gool, A.; van Gool, A.C.M. (2012). Schelpdierwateronderzoek 2010. IMARES Wageningen Report, C015A/11. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 39 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Poelman, M., more
  • Hoek-van Nieuwenhuizen, M., more
  • van Gool, A., more
  • van Gool, A.C.M., more

Abstract
    In november en december 2010 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in schelpdiervlees. Daarnaast zijn zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater uitgevoerd. De monitoring data is getoetst aan de bestaande normen. De monitoring heeft plaatsgevonden op 12 locaties in gebieden waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors