IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Atlas van Nederland in het Holoceen: landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu
Bazelmans, J.; Weerts, H.; van der Meulen, M. (Ed.) (2011). Atlas van Nederland in het Holoceen: landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu. Bert bakker: Amsterdam. ISBN 978-90-351-36397. 94 pp.
Atlas van Nederland in het Holoceen: landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu

Available in  Authors 
Document type: Atlas

Keywords
  Cartography
  Documents > Atlases
  Earth sciences > Geology
  Geography
  Geological time > Phanerozoic > Geological time > Cenozoic > Quaternary > Holocene
  Ice ages
  Netherlands [Marine Regions]
  Marine

Authors  Top 
 • Bazelmans, J., editor
 • Weerts, H., editor
 • van der Meulen, M., editor

Abstract
  Het Nederlandse landschap is sinds het einde van de laatste IJstijd, 11.700 jaar geleden, voortdurend veranderd. Waar we nu rondlopen was ooit een koude poolwoestijn, een rivierdelta of een ondiepe zee. het einde van de laatste IJstijd markeerde het begin van een nieuwe geologische periode, het holoceen -; de relatief warme periode waarin wij nog steeds leven. Vanaf dat moment kreeg Nederland langzaam zijn huidige vorm.
  De Atlas van Nederland in het Holoceen bestaat uit bijzondere kaarten, aangevuld met archeologische en historische informatie. Voor elf verschillende momenten sinds de IJstijd geven deze kaarten de oude geografische situatie weer, op basis van tienduizenden boringen en nieuw, geologisch, bodemkundig en archeologisch onderzoek. Deze schitterende atlas geeft daarnaast een verrassend beeld van de positie van de mens in het landschap. Hoe maakte hij gebruik van de mogelijkheden die het landschap hem bood? En op welke wijze heeft hij het landschap naar zijn hand gezet?
  De Atlas van Nederland in het Holoceen verandert voorgoed uw blik op het ons zo vertrouwde landschap.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors