IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Een geografisch-landschappelijke en biologische verkenning in de Zwinstreek: een 2-daagse excursie naar Damme - Het Zwin - Blankenberge
Van Hoecke, S. (2002). Een geografisch-landschappelijke en biologische verkenning in de Zwinstreek: een 2-daagse excursie naar Damme - Het Zwin - Blankenberge. BA Thesis. Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Lerarenopleiding: Heverlee. 247 pp.

Keywords
    Disciplines > Social sciences > Education
    ANE, Belgium, Zwin [Marine Regions]; Belgium, Het Zwin natuurreservaat

Author  Top 
  • Van Hoecke, S.

Abstract
    Landschappen vormen de ruimte waarin de mens leeft en produceert. De mens past deze ruimte aan zijn consumptief gedrag aan. Anderzijds vormen landschappen onze persoonlijke belevingswereld. Ze zijn drager van onze geografische en historische identiteit en bevatten de wortels van ons bestaan. Deze publicatie wil dan ook de leerlingen aanzetten tot het actief en bewust beleven van de ruimte, haar waarden en belang voor de toekomst en haar problematiek. In dit werk worden enkele landschappen in het noordwestelijk deel van de provincie West-Vlaanderen (de Zwinstreek) en het ontstaan ervan in al hun aspecten belicht: Damme als historische stad, het natuurreservaat het Zwin met de nadruk op de geologische waarden van het Zwin, de kuststad Blankenberge met inbegrip van een strandwandeling, de dualiteit tussen de gebruikswaarde en belevingswaarde van een landschap, een bezoek aan het Serpentarium en aan Sea Life Centre. Deze streek is vanuit geografisch standpunt een belangrijke open ruimte met tal van historische bindingen. Er werd dan ook geopteerd voor een vakoverschrijdende aanpak. Deze publicatie bevat een integratie van twee milieugerichte vakken: aardrijkskunde en biologie. Vanuit biologisch standpunt worden vooral enkele interessante en zowel gekende als minder gekende biotopen gedetailleerd bestudeerd. Geografisch wordt de nadruk gelegd op het landschap van de open ruimte, geologische processen, enkele specifieke reliëfvormen en ecologische waarden, de werking van natuurkrachten en de menselijke invloed op het landschap. Bovendien worden cultuurhistorische waarden en relicten van de historische ingrepen van de mens toegelicht in zoverre deze het totstandkomen van het landschap beïnvloedden. Dit werk richt zich voornamelijk tot leerkrachten en leerlingen van de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs en kan gebruikt worden in het kader van een milieu educatieve vorming in het onderwijs.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author