IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Effecten van een gesloten stormstuw in Nieuwpoort op de IJzer bij was
D'Haeseleer, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). Effecten van een gesloten stormstuw in Nieuwpoort op de IJzer bij was. versie 2.0. WL Adviezen, 712_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 pp.
Part of: WL Adviezen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keyword
Author keywords
    Was; Stormstuw

Authors  Top 
  • D'Haeseleer, E., more
  • Deschamps, M., more
  • Verwaest, T., more
  • Mostaert, F., more

Abstract
    Dit advies omvat enkele scenarioberekeningen met het IJzermodel, waarbij wordt nagegaan wat de effecten zijn indien een stormstuw in de havengeul van Nieuwpoort gedurende meerdere tijen zou gesloten worden tijdens een was op de IJzer. Er worden 2 bestaande wassen doorgerekend waarbij de stormstuw telkens 2, 4, 6 of 8 opeenvolgende laagwaters en tussenliggende hoogwaters gesloten blijft. In het afwaartse gedeelte van de IJzer stelt zich tijdens de sluiting een hoog en ongeveer horizontaal peil in. De effecten op de hoogste waterpeilen tijdens de wasperiode zijn het grootst in Nieuwpoort.

    Deze situatie wordt eveneens doorgerekend in combinatie met zeespiegelstijging.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors