IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Socio-economische analyse van het gebruik van de Belgische mariene wateren en de aan de aantasting van het mariene milieu verbonden kosten: Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8, lid 1c
Belgische Staat (2012). Socio-economische analyse van het gebruik van de Belgische mariene wateren en de aan de aantasting van het mariene milieu verbonden kosten: Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8, lid 1c. Definitief rapport. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 137 pp.

Available in Author 
Document type: Final report

Keywords
    Cost analysis; Environmental impact; Socioeconomic aspects; ANE, Belgium, Belgian Continental Shelf (BCS) [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
  • Belgische Staat

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author