IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

CcASPAR: Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging
Allaert, G.; Bouwer, L.; De Sutter, R.; Gulinck, H.; Meire, P.; Van Damme, S.; Van den Broeck, P.; Van Eetvelde, V. (2012). CcASPAR: Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging. Academia Press: Gent. ISBN 978-90-382-2040-6. 286 pp.

Available in  Authors 
  VLIZ: Meteorology and Climatology MET56 [241505]

Keywords

Authors  Top 
 • Allaert, G., more
 • Bouwer, L.
 • De Sutter, R., more
 • Gulinck, H., more
 • Meire, P., more
 • Van Damme, S.
 • Van den Broeck, P.
 • Van Eetvelde, V.

Content
 • Lierman, S.; De Waegemaeker, J. (2012). Inleiding - Ontwerpend onderzoek kustgebied, in: Allaert, G. et al. CcASPAR: Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging. pp. 147-150, more
 • Foré, P.; Van Damme, S.; De Waegemaeker, J.; Verhoestreate, D.; Lierman, S. (2012). Naar een geresponsabiliseerd en klimaatbestendig waterbeheer in de Westhoek, in: Allaert, G. et al. CcASPAR: Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging. pp. 151-165, more
 • De Waegemaeker, J.; Lierman, S.; Verhofstede, B.; Foré, P.; Verhoestreate, D. (2012). Een gecompartimenteerde kuststrook als raamwerk voor technische en ruimtelijke adaptatiemaatregelen, in: Allaert, G. et al. CcASPAR: Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging. pp. 166-187, more
 • Verhoestraete, D.; De Waegemaeker, J.; Lierman, S.; Foré, P.; Verhofstede, B. (2012). De Vlakte van de Raan: naar een integrale benandering van klimaatadaptatie en duurzame ontwikkeling, in: Allaert, G. et al. CcASPAR: Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging. pp. 188-195, more

Abstract
  Het klimaat verandert en zet Vlaanderen onder druk. De voorbije jaren lag de focus in het klimaatdiscours vooral op mitigatie. Maar nu we het klimaatprobleem beter begrijpen, treedt adaptatie stilaan op de voorgrond. Hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering? Wat zijn de klimaateffecten waar we in Vlaanderen rekening mee kunnen en zullen houden? Hoe gaan we om met de klimaatimpacten en welke kansen kunnen we benutten? In het boek Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging staat de zoektocht naar adaptatiestrategieën voor de Vlaamse ruimtelijke structuur, ontwerpend onderzoek en een aanzet tot beleidsaanbevelingen centraal.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors