IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Toestand van de Belgische visschersvloot sinds 1939 en hare evolutie in den loop van 1945 = Situation de la flotte de pêche belge depuis 1939 et son évolution dans le courant de l'année 1945
Gilis, Ch. (1946). Toestand van de Belgische visschersvloot sinds 1939 en hare evolutie in den loop van 1945 = Situation de la flotte de pêche belge depuis 1939 et son évolution dans le courant de l'année 1945, in: Gilis, Ch. Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij, : pp. 60-93
In: Gilis, Ch. (1946). Jaarlijksch Verslag Visscherij in 1945 = Compte Rendu Annuel la Pêche en 1945. Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij. Bestuur van het Zeewezen = Administration de la Marine: Brussel. 116 pp., more
In: Jaarlijksch Verslag Visscherij = Jaarverslag over de zeevisserij. Bestuur van het Zeewezen: Brussel, more

Available in Author 

Keywords

Author  Top 

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author