IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vlaamse Baaien: naar een geïntegreerde visie voor de kust
Projectgroep Vlaamse Baaien (2012). Vlaamse Baaien: naar een geïntegreerde visie voor de kust. Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Brussel. 27 pp.

Available in  Author 

Keywords

Author  Top 
  • Projectgroep Vlaamse Baaien

Abstract
    Het project Vlaamse Baaien zet een toekomstvisie uit voor de Vlaamse kust en toetst de haalbaarheid van toekomstprojecten aan vijf pijlers: veiligheid, duurzaamheid, natuurlijkheid, aantrekkelijkheid en ontwikkeling. De maritieme toegang van de havens moet permanent worden verbeterd ten behoeve van de bestaande en te verwachten scheepvaart. Tegelijk moet er op het vlak van kustverdediging ingezet worden op de bescherming van de volledige kust tegen de duizendjarige storm.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author