IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Overleg flexibel storten: ontwikkelingen morfologie en hydrodynamica ter hoogte van het drempelgebied tussen de Everingen en het Middelgat
Vos, G.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2012). Overleg flexibel storten: ontwikkelingen morfologie en hydrodynamica ter hoogte van het drempelgebied tussen de Everingen en het Middelgat. versie 2.0. WL Rapporten, 00_031. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 12 + 61 p. figures pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Geomorphology; GIS; Water movements; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine
Author keywords
    Numerical modeling

Authors  Top 

Abstract
    In het kader van het project "verruiming vaarrgeul" in het Schelde-estuarium wordt de aanlegspecie en een deel van de onderhoudsspecie teruggestort langs een aantal plaatranden in de Westerschelde. Nabij de Rug van Baarland werd in het eerste jaar van de stortingen een natuurlijke sedimentatie vastgesteld. Om de oorzaak van deze natuurlijke sedimentatie in beeld te brengen, worden in dit rapport de morfologische en hydrodynamische ontwikkelingen sinds 1990 bestudeerd, afwaarts van de Rug van Baarland, ter hoogte van het drempelgebied tussen de Everingen en het Middelgat.

    De morfologische ontwikkelingen worden bestudeerd aan de hand van topo-bathymetrische gegevens, waarbij zowel verschilkaarten als de planvorm op basis van bepaalde dieptelijnen worden geanalyseerd. De ontwikkelingen van de waterbeweging worden onderzocht met behulp van een numeriek hydrodynamisch model. Zowel de stroompatronen (vlotterbanen), de debieten als de lokale stroomsnelheden worden hierbij geanalyseerd.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors