IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: voortgangsrapportage
International Marine and Dredging Consultants (2009). Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: voortgangsrapportage. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen.

Available in  Author 
Document type: Project report

Keywords
    Flood plains; Modelling; Sediment transport; Water movements; Belgium, Zeeschelde, Lippenbroek

Author  Top 
  • International Marine and Dredging Consultants, more

Abstract
    De opdracht heeft tot doel door middel van numerieke modellering trachten na te gaan wat de hoeveelheden aan sedimenten zijn die via de inwateringssluizen en uitwateringssluizen vanuit de Schelde in het GGG van Lippenbroek achterblijven en hoe de vegetatie in de polder hierop van invloed is. Hiertoe zullen achtereenvolgens een hydrodynamisch model en een sedimenttransportmodel op de polder worden toegepast.

    Dit project zal dienen als pilootproject en onderzoekt de mogelijkheden en toepasbaarheid van een robuust numeriek modelleersysteem bij het inschatten van de bodemontwikkeling van een GGG. Deze kennis zal ten bate komen bij de modellering van andere, vergelijkbare polders die in min- of meerdere mate in open verbindingen zullen komen te staan met een tijrivier.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author