IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ostendiana VI
(1993). Ostendiana VI. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, VI. Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate": Oostende. 192 pp.
Part of: Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek. Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate": Oostende, more

Available in
  VLIZ: Journals O [243313]

Keyword
  Historical account

Content
 • Coopman, J. (1993). Oud Oostende: enkele nieuwe bronnen, in: Ostendiana VI. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, VI: pp. 5-22, more
 • Lermyte, J.-M. (1993). De schoolstrijd in Oostende, in: Ostendiana VI. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, VI: pp. 23-50, more
 • Blomme, F. (1993). Slachtoffers van het vergaan van de platboot-ponton te Oostende (30 juni 1804), in: Ostendiana VI. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, VI: pp. 51-59, more
 • Billiet, G. (1993). Badgasten naar Oostende in 1883, in: Ostendiana VI. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, VI: pp. 61-108, more
 • Van Hyfte, Y. (1993). De familie Alleman: onderwijspioniers te Zandvoorde in de 19e eeuw, in: Ostendiana VI. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, VI: pp. 109-124, more
 • Parmentier, J. (1993). Guillielmo De Brouwer (1693-1767): een schets van een kapitein, handelaar en reder in de 18de eeuw, in: Ostendiana VI. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, VI: pp. 125-138, more
 • Dreesen, J.-B. (1993). Testerep, nieuwe gegevens, in: Ostendiana VI. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, VI: pp. 139-148, more
 • Decuypere, D. (1993). Hendrik Pype, in: Ostendiana VI. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, VI: pp. 149-155, more
 • Pype-Laridon, S. (1993). De kwartierstaat H. Pype, in: Ostendiana VI. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, VI: pp. 156-158, more
 • De Brouwere, J.G. (1993). Onze kwartierstaat Charles De Sorgher, in: Ostendiana VI. Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende- Kuststreek, VI: pp. 159-181, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top