IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Survey biologique - Anatidés et zone d'opération Zwin
Robyns de Schneidauer, T. (1963). Survey biologique - Anatidés et zone d'opération Zwin. Le Gerfaut 53(2): 226-262
In: Le Gerfaut: revue belge d'ornithologie = De Giervalk. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Bruxelles. ISSN 0251-1193, more

Available in Author 

Keywords
    Anatidae [WoRMS]; Belgium, Het Zwin natuurreservaat; Terrestrial

Author  Top 
  • Robyns de Schneidauer, T.

Abstract
    De auteur heeft bij de ganzen het voorkomen van handwortel-sporen waargenomen die ingeplant zijn op de randen van de vleugels. Deze sporen worden gebruikt tijdens de gevechten, de verdediging, enz ... In het tweede gedeelte van zijn bijdrage vergelijkt schrijver het verdedigend gedrag van Anser fabalis rossicus met het sociaal gedrag van Anser anser, en wijst hij erop dat het sociaal gedrag fel varieërt volgens de soort.Het rythmisch uitvoeren van bepaalde bewegingen (o.a. van de vlucht) speelt een belangrijke rol in het leven der ganzen: dit rythme vindt men ondermeer terug tijdens de eerste levensdagen der jongen, in de betrekkingen tussen de ouders en jongen en in de snelle oprichting van zgn. « crèches » waar de jongen van verschillende familles samengebracht worden.In het vierde gedeelte van zijn artikel bespreekt de auteur de karakteristieke groeven die volgens de lengte van de hals verlopen bij de ganzen behorende tot het genus Anser. Het ontstaan van deze groeven is volgens schrijver te wijten aan een aerodynamische aanpassing in verband met het gewicht en de vliegsnelheid van de vogel. Dergelijke aanpassingen werden ook bij andere typische soorten waargenomen.De vijfde en laatste nota is gewijd aan een onderzoek naar de phylogenetische verwantschappen der Anatidae steunende op de ontleding der nuptiale parade bewegingen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author