IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De eutrofiëring van ons kustwater: genoeg of al te veel?
Beukema, J.J.; Cadée, G.C. (1987). De eutrofiëring van ons kustwater: genoeg of al te veel? Vakbl. Biol. 67(9): 153-157
In: Vakblad voor Biologen. De Boer: Hilversum. ISSN 0042-2215, more

Available in  Authors 

Keyword
    Marine

Authors  Top 
  • Beukema, J.J., more
  • Cadée, G.C.

Abstract
    In het zeewater langs de Nederlandse kust zien we de laatste tientallen jaren een sterke toename van de concentraties van een aantal nutriënten: stikstofverbindingen en fosfaat. Deze toename wordt veroorzaakt door een vergrote aanvoer vanaf het land, vooral met het water van rivieren, speciaal de Rijn. Een aantal belangrijke verschuivingen in samenstelling en produktiviteit van de ecosystemen langs onze kust moet naar alle waarschijnlijkheid worden toegeschreven aan de aldus veroorzaakte eutrofiëring van ons kustwater.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors