IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Was eindejaar 2012: beschrijving meteorologische en hydrologische gebeurtenissen
Boeckx, L.; Deschamps, M.; Vanlierde, E.; Van Steenbergen, N.; Mostaert, F. (2013). Was eindejaar 2012: beschrijving meteorologische en hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 30 + 3 p. appendices pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Evaluation; Hydrology; Meteorology; Navigable waterways; Belgium, Flanders [Marine Regions]
Author keywords
  River wash

Project Top | Authors 
 • Ondersteuning hoogwaterberichtgeving: hoogwaterkenmerken per bekken - wasrapporten, more

Authors  Top 
 • Van Steenbergen, N.
 • Mostaert, F., more

Abstract
  Tijdens de eindejaarsperiode van 2012 kwamen her en der in Vlaanderen niet-kritieke overstromingen voor (vooral langs onbevaarbare waterlopen) en was de waakzaamheid bij alle waterwegbeheerders en verantwoordelijke permanentiediensten hoog.

  De gebeurtenissen tijdens de eindejaarsperiode van 2013 kunnen niet beschouwd worden als een verrassing. De eerste decade van december kende een zeer abnormaal hoog neerslagtotaaL In heel Vlaanderen vielen beperkte neerslaghoeveelheden tussen 16 en 21 december 2012. Op 22 en 23 december vielen de grootste neerslaghoeveelheden. Nadien bleef er het regenen met tussenpozen tot 1 januari 2013. Vanaf half december viel er ongeveer 100-125 mm neerslag in gans Vlaanderen, nog iets meer in Noord-Frankrijk.

  Nergens werd melding gemaakt van echt kritieke overstromingen en de voorkomende overstromingen kunnen omschreven worden als typische winteroverstromingen. De waakzaamheid moest echter van voor Kerstmis 2012 tot begin 2013 hoog blijven door de aanhoudende periodes van neerslag. De hele eindejaarsperiode kan dan ook getypeerd worden als een verhaal van 'net niet'. Er sneuvelden geen records.

  In dit rapport wordt ingegaan op de vaststellingen in het IJzerbekken, Leie-en Bovenschelde-bekken en Denderbekken. In die bekkens (en hun afwateringen) werden immers de meeste drempelwaardes overschreden tijdens de wasperiode kerst 2012 en kan het effect op gemeten afvoer het grootst genoemd worden.


All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors