IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Gecroonde verhandelinge door de Keyzerlyke en Koninglyke Academie van Wetenschappen en Letter-kunde van Brussel ten jaere 1780 tot antwoord op de vraeg: Aen te wyzen de soorten van visschen die het gemeyn voorwerp zyn van de vangst, zoo op de kusten als in de rivieren van Vlaenderen, de misbruyken, die in die visscheryen in swang zyn, te kennen te geéven, met de middelen om de zelve te verbeéteren
Verhoeven, W.G.F. (1781). Gecroonde verhandelinge door de Keyzerlyke en Koninglyke Academie van Wetenschappen en Letter-kunde van Brussel ten jaere 1780 tot antwoord op de vraeg: Aen te wyzen de soorten van visschen die het gemeyn voorwerp zyn van de vangst, zoo op de kusten als in de rivieren van Vlaenderen, de misbruyken, die in die visscheryen in swang zyn, te kennen te geéven, met de middelen om de zelve te verbeéteren. Gedrukt by P.J. Hanicq, boek-verkooper: Tot Mechelen. 58 pp.

Available in  Author 

Keywords

Author  Top 
  • Verhoeven, W.G.F.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author