IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Règlements concernant l'inspection maritime: Coordination officieuse de la loi du 5 juni 1972 et de l'arrêté royal du 30 julliet 1973, modifiés par les arrêtés royaux des 12 juni 1975 et 24 novembre 1978 = Reglementen inzake Zeevaartinspectie: Officieuze coördinatie van de wet van 5 juni 1972 en het Koninklijk besluit van 20 juli 1973, gewijzigd door het Koninklijk besluiten van 12 juni 1975 en 24 november 1978
(S.d.). Règlements concernant l'inspection maritime: Coordination officieuse de la loi du 5 juni 1972 et de l'arrêté royal du 30 julliet 1973, modifiés par les arrêtés royaux des 12 juni 1975 et 24 novembre 1978 = Reglementen inzake Zeevaartinspectie: Officieuze coördinatie van de wet van 5 juni 1972 en het Koninklijk besluit van 20 juli 1973, gewijzigd door het Koninklijk besluiten van 12 juni 1975 en 24 november 1978. Ministère des Communications, Administration de la Marine et de la Navigation Intérieure = Ministerie van Verkeerswezen, Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart: Oostende. 465 pp.

Available in

Keywords
    Maritime; Regulations; Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top