IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan
(2013). Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 40 + bijlagen pp.

Available in

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top