IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

MONEOS - jaarboek monitoring WL - Basisboek: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in het Zeescheldebekken gemeten - uitleggend basisboek met algemene situering, methodologie en achtergrond
Taverniers, E.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL - Basisboek: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in het Zeescheldebekken gemeten - uitleggend basisboek met algemene situering, methodologie en achtergrond. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIX, 293 + 7 p. app., 30 p. tabl., 241 p. fig. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors | Datasets 
Document type: Project report

Keywords
  Annual reports; Monitoring; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]; Brackish water

Authors  Top | Datasets 

Abstract
  Dit is een deel van het vijfde (jaarlijkse) zgde Moneos-rapport dat het Waterbouwkundig Laboratorium uitgeeft, met name over de monitoring van het jaar 2012. Eerdere rapporten gingen over 2008 t/m 2011.

  In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium (OS-2010) wordt een uitgebreide monitoring in de Westerschelde en in het Zeescheldebekken gedaan. Het handelt grotendeels over een continue systeem-monitoring, en waarvan het merendeel al decennia lang wordt bemeten. Zo voert het Waterbouwkundig Laboratorium in het Zeescheldebekken vele continue metingen uit over waterstand, debieten, stromingen, chloridegehaltes, turbiditeit en andere fysische parameters.

  De Moneos-rapportage is vanaf het Jaarboek 2012 in twee boeken verdeeld. Ten eerste is er een uitleggend basisboek, m.n. onderhavig deel, dat nog voor enkele jaren als "moeder"-boek moet fungeren, en waarin de algemene uitleg van zowel monitoring als resultaten is weergegeven. Ten tweede is er het eigenlijke -relatief dunne- jaarboek zelf, waarin meerbepaald de monitoring zoals die in het voorbije jaar is verlopen, als "factual data report" wordt voorgesteld. Dat jaarboek heeft de bedoeling om een jaarbeeld 2012 te schetsen van de meetresultaten van getij, bovendebieten en andere parameters zoals stromingen, conductiviteit en turbiditeit, doch waarin voor de uitleg naar dit basisboek wordt verwezen.


Datasets (10)
 • Continuous monitoring of chloride, temperature and mud content at 4 stations in the lower Zeeschelde, more
 • Current measurements in the Sea- and Western Scheldt, more
 • Discharges in the Scheldt Basin, more
 • Hydrometric 13-hours series on some well-chosen trenches in the Zeeschelde, more
 • Monitoring network of the Hydraulics Research Centre, more
 • Physical water quality (mainly salinity, temperature, pH, hardness) of the Zeeschelde, more
 • Physical waterquality in the Beneden-Zeeschelde and the Antwerp harbour, more
 • WL monitoring: Semi-continuous monitoring of chloride, temperature and mud content at some 17 stations on the Zeeschelde (and Westerschelde), more
 • Survey dataset on groundwater in the Polders of the Scheldt, more
 • Waterinfo: Water management datasystem from Flanders Hydraulics Research, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Datasets