IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Draagkrachtmodellering vogels
van Duren, L.A.; Reinders, J. (2013). Draagkrachtmodellering vogels. Deltares: [s.l.]. 11 + bijlagen pp.

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keyword
Author keywords
    Draagkracht, vogels, Oosterschelde, Schelde, modellen

Authors  Top 
  • van Duren, L.A., more
  • Reinders, J., more

Abstract
    Dit is een verslag van een workshop, gehouden op 12 juni 2013 die tot doel had de huidige kennis over de relatie tussen morfologie en de draagkracht van een gebied voor vogels tegen het licht te houden. Het gaat hier zowel om de onderliggende kennis, de beschikbare data en de beschikbare modelsystemen die gebruikt kunnen worden voor beleidsondersteunend advies bij ingrepen in estuaria.De focus lag op het Schelde estuarium (vanuit het project LTV-O&M) en de Oosterschelde (vanuit het project ANT-Oosterschelde); twee systemen waar menselijke ingrepen een grote invloed hebben op het functioneren van het intergetijdengebied en die beiden door Natura-2000 doelstellingen beschermd worden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors