IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Mitigatie dwarsstroming Zuidergat
Lipari, G. (2013). Mitigatie dwarsstroming Zuidergat. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 38 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Author  Top 
  • Lipari, G.

Abstract
    Langs de Platen van Ossenisse Oost treden hinderlijke dwarstromingen op ten gevolge van neervorming tijdens springvloeden. In de voorliggende studie wordt onderzocht hoe deze neervorming kan worden gemitigeerd door het slim plaatsen van een suppletie. Uit de resultaten van de studie volgt dat rond de hoogwaterkentering de wisselwerkende stromingen op de verzonken plaat een tweetal bewegende neren veroorzaakten die beide de vaargeul beïnvloeden. Uit de onderzochte scenario’s blijkt dat een bodemverhoging tot -6 m NAP van de verzonken plaat langs de plaatrand (geschat gebied 90 ha, sedimentvolume 1.75 M m3) het meest effectief is om de dwarssnelheden langs de groene boeienlijn in het Zuidergat aanzienlijk te reduceren tot twee derde van de waarde bij een ongewijzigde bathymetrie (tot ongeveer 0,9 m/s).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author