IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Synthese en conceptueel model
Taal, M.; Wang, Z.B.; Cleveringa, J. (2013). Synthese en conceptueel model. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 80 pp.

Available in  Authors 
Document type: Final report

Author keywords
    Schelde-estuarium, meergeulenstelsel, sediment, getij

Authors  Top 

Abstract
    Dit rapport is een integrerende rapportage binnen het programma LTV Veiligheid en Toegankelijkheid (V&T). Het geeft een grootschalige systeembeschrijving van het Schelde-estuarium met nadruk op de grootschalige waterbeweging en sedimenthuishouding van de Westerschelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors