IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Voorbereidend onderzoek Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan: afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur, regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden "Zwinpolders". Procesnota 1
(2010). Voorbereidend onderzoek Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan: afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur, regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden "Zwinpolders". Procesnota 1. Vlaamse Overheid, Departement RWO Afdeling Ruimtelijke Planning: Brussel. 17 pp.

Available in
Document type: Interim report

Keywords
    Polders; Spatial planning; ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]; ANE, Belgium, Zwin [Marine Regions]; Marine; Brackish water; Fresh water; Terrestrial

Abstract
    Voorliggende nota is een procesnota die aangeeft op welke wijze het vooroverleg met de betrokken actoren gevoerd zal worden voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Zwinpolders" in de regio Kust-Polders- Westhoek. Met deze eerste procesnota start de Vlaamse overheid het overlegproces voor de concrete uitwerking van het ruimtelijk uitvoeringsplan op. De procesnota beschrijft de relevante planningsprocessen en beslissingen die vooraf gingen en de wijze waarop het overleg en de besluitvorming in het komende overlegproces gevoerd zal worden. Uit de analyse van de voorafgaande processen is in de procesnota een eerste programma van onderzoek en overleg uitgewerkt dat in de opstartfase in overleg met de betrokken actoren verfijnd en aangevuld zal worden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top