IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Studie- en Beleidsdag "De Noordzee: een zee voor het leven". Oostende 20 mei 1989
(1989). Studie- en Beleidsdag "De Noordzee: een zee voor het leven". Oostende 20 mei 1989. De Staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie Miet Smet: Oostende. [126] pp.

Available in
Document type: Conference

Keywords

Content
  • Billen, G. (1989). La floraison d'algues toxiques = De bloei van giftige algen, in: Studie- en Beleidsdag "De Noordzee: een zee voor het leven". Oostende 20 mei 1989. pp. 12 pp, more
  • Van Gompel, J. (1989). Zeevogels en zeezoogdieren: leven of overleven? = Les oiseaux et mammifères marins: vivre ou survivre?, in: Studie- en Beleidsdag "De Noordzee: een zee voor het leven". Oostende 20 mei 1989. pp. 22 pp, more
  • Baeteman, M. (1989). De Noordzee: doodstrijd of aan de beterhand? = La Mer du Nord: agonie ou renouveau?, in: Studie- en Beleidsdag "De Noordzee: een zee voor het leven". Oostende 20 mei 1989. pp. 26 pp, more
  • Vanhaecke, P. (1989). La pollution par les navires, in: Studie- en Beleidsdag "De Noordzee: een zee voor het leven". Oostende 20 mei 1989. pp. 13 pp, more
  • Baeyens, W.; Monteny, F. (1989). Baggerslibproblematiek = La problématique des boues de dragage, in: Studie- en Beleidsdag "De Noordzee: een zee voor het leven". Oostende 20 mei 1989. pp. 14 pp, more
  • Verreet, G. (1989). Een voorbeeld van verscherpt toezicht: de kwaliteit van het zwemwater aan de kust = Un exemple de surveillance renforcée: la qualité des eaux de baignade à la côte, in: Studie- en Beleidsdag "De Noordzee: een zee voor het leven". Oostende 20 mei 1989. pp. 11 pp, more
  • D'Hondt, Ph. (1989). Wat werd te Londen beslist op de IIe Noordzeeconferentie? = Qu'a t-on décidé à Londres lors de la IIe Conférence de la Mer du Nord?, in: Studie- en Beleidsdag "De Noordzee: een zee voor het leven". Oostende 20 mei 1989. pp. 10 pp, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top