IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Aquacultuur in België: stand van zaken en juridische hinderpalen
Coppens, E.; Stoop, W. (2003). Aquacultuur in België: stand van zaken en juridische hinderpalen. Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouw (VOLT): Brussel. 29 pp.

Available in  Authors 

Keywords

Authors  Top 
  • Coppens, E.
  • Stoop, W.

Abstract
    In België omvat aquacultuur hoofdzakelijk de productie van zoetwatervissen zoals forel, karper en paling. De Belgische aquacultuur wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, extensieve productie en tewerkstelling in bijberoep. Het aandeel van de Belgische aquacultuur in de EU is miniem. Er zijn verschillende systemen om vis te kweken. In deze nota worden drie systemen besproken: de kweek in natuurlijke vijvers, het doorstroomsysteem en de kweek in recirculatiesystemen. De kweek in het recirculatiesysteem is de meest intensieve, vooral paling en meerval zijn geschikt om in dit systeem te kweken. Op juridisch vlak zijn er wettelijke regels die het oprichten en exploiteren van een aquacultuurbedrijf bemoeilijken en/ of onmogelijk maken. De problemen waarmee deze bedrijven geconfronteerd zullen worden, zullen in eerste instantie van stedenbouwkundige en milieurechterlijke aard zijn, aangezien ze daar reeds van bij de oprichting mee geconfronteerd worden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors