IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Er beweegt wat op zee... Een marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee
Van de Velde, M.; Rabaut, M.; Herman, C.; Vandenborre, S. (Ed.) (2014). Er beweegt wat op zee... Een marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 23 pp.

Available in  Authors 
Document type: Brochure

Keywords
    Spatial planning; ANE, Belgium, Belgian Continental Shelf (BCS) [Marine Regions]; Marine

Authors  Top 
  • Van de Velde, M., editor
  • Rabaut, M., editor, more
  • Herman, C., editor, more
  • Vandenborre, S., editor

Pictures Top | Authors