IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vragen en opmerkingen publieksbevraging met antwoorden koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan = Questions et commentaires consultation publique arrêté royal avec réponses relatif à l’établissement du plan d’aménagement des espaces marins = Questions and comments public consultation with answers royal decree to establish the marine spatial plan
(2014). Vragen en opmerkingen publieksbevraging met antwoorden koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan = Questions et commentaires consultation publique arrêté royal avec réponses relatif à l’établissement du plan d’aménagement des espaces marins = Questions and comments public consultation with answers royal decree to establish the marine spatial plan. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: Brussel. 103 pp.

Available in

Keyword
    Marine

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top