IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderzoek van de fagocytosecapaciteit en paaistress bij schar (Limanda limanda)
Declerck, D. (1996). Onderzoek van de fagocytosecapaciteit en paaistress bij schar (Limanda limanda). Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 240. CLO Gent: Gent. 13 pp.
Part of: Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent). Rijksstation voor Zeevisserij: Oostende. ISSN 0303-9072, more

Available in  Author 

Keyword
    Limanda limanda (Linnaeus, 1758) [WoRMS]

Author  Top 
  • Declerck, D., more

Abstract
    De methode voor de bepaling van de fagocytosecapaciteit bij schar werd onderzocht. Uit de experimenten waarbij de percoll-gradiënten voor de scheiding van de leucocyten werd nagegaan gaf de combinatie: d = 1,02; d = 1,05 en d = 1,06 de beste resultaten. Er werden eveneens proeven op aquariumvis en op levende vis verricht, die onmiddellijk na de landing in het laboratorium werden uitgevoerd. Een protocol werd opgesteld waarbij de behandeling van het monster aan boord van het vaartuig en in het laboratorium wordt beschreven. Uiteindelijk werd de invloed van het paaien bij schar op de fagocytosecapaciteit en de bloedformule nagegaan.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author